(1)
Alarcón Alarcón, A. DEUSDAD AYALA, BLANCA (2009). Immigrants a Les Escoles. Pagès Editors. RIO 2011, 137-141.